Địa chỉ: 67/86 Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP Vĩnh Long
Điện thoại: 0909.99.68.50 – Hotline: 0909 99 68 50
Email: ngochungit88@gmail.com